Adres, mapa i opis dojazdu

Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjne "PROSERWY"
w Serwach
Serwy 18, 16-326 Płaska, pow. Augustów
tel./fax (0-87) 641-88-35

Jak dojechać do Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego "PROSERWY"

Jadąc od strony Białegostoku i Warszawy przez Augustów należy po minięciu przystani żeglugi skręcić na światłach  w prawo na drogę która prowadzi do Sejn i przejścia granicznego w Ogrodnikach. Tą drogą należy dojechać do Przewięzi i dalej tą sama drogą przejechać jeszcze ok. 9 km przez las w kierunku Sejn. Zaraz po wyjechaniu z lasu skręcić w prawo na skrzyżowaniu w kierunku Płaskiej. Pierwszą miejscowością na tej drodze będzie Dalny Las następną Serwy. Ośrodek jest na początku miejscowości po lewej stronie drogi.

MAPA_b

 

Program regionalny

Projekt realizowany przez PUH PRO „Budowa nowego skrzydła budynku Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Proserwy wraz z oczyszczalnią ścieków” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP