Okolica

OkolicaJezioro Serwy zasila w wodę Kanał Augustowski – unikatowy zabytek w skali europejskiej, powstały w latach 1823-1839 w celu połączenia Wisły z Niemnem. Woda w jeziorze posiada bardzo dobrą przezroczystość, stwarzając doskonałe warunki do kąpieli i nurkowania.

Kanał Augustowski - umożliwia połączenie z kompleksem jezior w okolicy Augustowa oraz ze słynnym szlakiem Czarnej Hańczy i jeziorem Wigry. W Augustowie - mieście o statusie uzdrowiska i znanym w kraju ośrodku narciarstwa wodnego można skorzystać z unikalnego w skali kraju wyciągu dla narciarzy wodnych, rejsów statkami białej floty lub gondolami po jeziorach i kanale oraz zwiedzić muzeum historii kanału. Ponadto w odległości 23 km od ośrodka znajduje się pokamedulski klasztor w Wigrach, a 12 km od ośrodka sanktuarium w Studzienicznej.

W Puszczy Augustowskiej istnieje wiele szlaków turystycznych po niezwykle atrakcyjnych przyrodniczo i historycznie terenach z rezerwatami przyrody i pamiątkami z czasów powstań narodowych. Przejście graniczne na Litwę w Ogrodnikach oddalone jest od ośrodka o zaledwie 35 km i możliwe jest zwiedzenie przygranicznych terenów np. położonych 60 km od granicy Druskiennik lub skorzystanie z organizowanych w sezonie letnim dla turystów indywidualnych a dla grup zorganizowanych przez cały rok wycieczek do Wilna (warto pamiętać o dowodach osobistych lub paszportach).

 

Program regionalny

Projekt realizowany przez PUH PRO „Budowa nowego skrzydła budynku Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Proserwy wraz z oczyszczalnią ścieków” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP