Galeria zdjęć

Albatros ABC 1Albatros ABC 2Namiot II 1Namiot II 2Namiot I 1Namiot I 2Namiot I 3Namiot I 4Namiot I 5PlażaPokój 1Pokój 1 5Pokój 1 6Pokój 2Pokój 3Pokój 14Sala Albatros ASala Albatros BSala Albatros CSala Leśna 1Sala Leśna 2Sala Lipowa 1Sala Lipowa 2Teren 1Teren 2Teren 3Teren 4Teren 5Teren 6Teren 7

 

Program regionalny

Projekt realizowany przez PUH PRO „Budowa nowego skrzydła budynku Centrum Wypoczynkowo-Rekreacyjnego Proserwy wraz z oczyszczalnią ścieków” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP